HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

Algemene Ledenvergadering HC Oranje-Rood verplaatst

Nieuws afbeelding 16-11-2021
In verband met de geldende coronamaatregelen en onze voorkeur om een fysieke Algemene Ledenvergadering te houden, hebben wij besloten de ALV te verplaatsen naar 16 december om 20.30 uur. 

Ook deze keer staan er weer onderwerpen op de agenda waarover jij als lid kunt meepraten en meebeslissen. Alle leden van HC Oranje-Rood, alsook de ereleden en leden van verdienste van EMHC, MHC Oranje-Zwart en HC Oranje-Rood zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Hieronder vind je de agenda voor 16 december. De notulen van de vorige vergadering kun je bekijken in het beveiligde gedeelte van deze site. Daarvoor moet je eerst inloggen.  Selecteer na het inloggen achtereenvolgens club - documenten - bestuur om de notulen te bekijken.

We hopen je op 16 december in het clubhuis van HC Oranje-Rood te mogen ontvangen. 


Agenda

  • Opening en welkom
  • Vaststellen notulen ALV HC Oranje-Rood 19 mei 2021
  • Jaarverslag
  • Financieel jaarverslag HC Oranje-Rood 2020/2021
  • Verslag Raad van Toezicht HC Oranje-Rood 2020/2021
  • Goedkeuring financieel jaarverslag HC Oranje-Rood 2020/2021
  • Bestuurswijzigingen
  • Benoeming bijzondere leden
  • Rondvraag