HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

Contributienota seizoen 22-23

Nieuws afbeelding 8-8-2022 In de week van 22 augustus ontvangen al onze leden de contributienota voor het seizoen 22-23.  Heb je een machtiging voor een automatische incasso afgegeven? Dan wordt het verschuldigde bedrag rond 30 augustus van je rekening afgeschreven.