HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

Van de voorzitter: 'Oranje-Rood zoekt mensen ZONDER verstand van hockey'

Nieuws afbeelding 16-6-2022

Je knippert een keer met je ogen en ze zijn uitgevlogen. Niet alleen de koolmeesjes in de hagen rond onze sportvelden, ook ons eigen kroost. 
Zelf herinner ik me nog als de dag van gisteren dat ik mijn zoon inschreef bij – destijds – Oranje Zwart, zeventien jaar geleden. Komend seizoen verhuist mijn dochter, net achttien geworden, van de jeugd naar de senioren. In huize Janssen is de kindertijd definitief voorbij.

Aanvankelijk stond ik vooral – letterlijk – aan de zijlijn. Ik had me best verdienstelijk willen maken voor de club, maar twee dingen hielden me tegen. Ten eerste: ik dacht dat alles vanzelf ging. Ten tweede: ik had de ballen verstand van hockey. Wat kon ik dan voor de club betekenen?

Later werd me duidelijk dat vrijwilligers binnen onze vereniging een cruciale rol spelen. Schoorvoetend zette ik mijn eerste stappen als vrijwilliger door activiteiten te organiseren, te coachen en wedstrijden te fluiten. Simon van den Boomen, inmiddels erevoorzitter, vertelde me dat mijn bijdrage meer dan welkom was en moedigde me aan om meer taken op me te nemen. Ik voelde waardering, kreeg er lol in en groeide in mijn vrijwilligersrol. Nu ben ik alweer bijna vier jaar voorzitter.

Als ik om me heen kijk, zie ik ouders die me aan mezelf doen denken, zeventien jaar geleden: welwillend maar ook terughoudend. Ze vragen zich af wat ze voor de club zouden kunnen betekenen. Het antwoord is: van alles! We kunnen op diverse punten hulp gebruiken. Zo zijn we naarstig op zoek naar lijncoördinatoren voor de jongste jeugd.

Wat doet een lijncoördinator? Een lijncoördinator is de contactpersoon voor de ouders van een paar teams. Je maakt ouders van nieuwe leden wegwijs binnen de vereniging, beantwoordt hun vragen en helpt mee bij het indelen van teams. Je hoeft er absoluut geen verstand van hockey voor te hebben, want je maakt geen beleid en geeft ook geen trainingen. 

Als jij wat clubliefde en twee tot drie uurtjes per week inbrengt, zorgen wij voor goede begeleiding. Vervolgens ben je, als lijncoördinator of in een andere rol, voor ons van onschatbare waarde! Je inzet levert je waardering, gezelligheid en energie op, en ondertussen leer je veel mensen binnen de vereniging (beter) kennen.

Meer weten? Neem dan contact op met Els Valkenburg, [email protected]


Pieter Janssen, voorzitter