HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

Uitstel van opzegging voor A-leeftijd

Nieuws afbeelding 17-5-2022 Heb je A-leeftijd en weet je voor 1 juni nog niet waar je volgend jaar gaat studeren en of je dan lid kunt blijven van onze mooie club?  Dien dan vóór 1 juni een verzoek in bij de ledenadministratie voor uitstel van opzegging tot 15 augustus 2022. 

N.B Alleen verzoeken aan de ledenadministratie worden verwerkt en aan de indiener bevestigd. De bewijslast dat er tijdig bij de ledenadministratie is opgezegd, ligt bij het lid.