HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

16 mei Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 2-5-2022
Op maandag 16 mei vindt om 20.30 uur de Algemene Ledenvergadering plaats.
Ook deze keer staan er weer onderwerpen op de agenda waarover jij als lid kunt meepraten en meebeslissen. Alle leden van HC Oranje-Rood, alsook de ereleden en leden van verdienste van EMHC, MHC Oranje-Zwart en HC Oranje-Rood zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Hieronder vind je de agenda voor 16 mei. De notulen van de vorige vergadering kun je bekijken in het beveiligde gedeelte van deze site. Daarvoor moet je eerst inloggen.  Selecteer na het inloggen achtereenvolgens club - documenten - bestuur om de notulen te bekijken.

We hopen je op 16 mei in Lounge 12 te mogen ontmoeten.