HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

Contributie zaalhockey wordt aangepast

Nieuws afbeelding 9-12-2021
 
Het zaalseizoen verloopt dit jaar anders dan anders. Door de coronamaatregelen van de overheid mag er in ieder geval tot en met 14 januari niet meer in teamverband gesport worden op sportcomplexen na 17:00 uur. Het is op dit moment nog onzeker óf en in welke vorm deze maatregelen worden gecontinueerd. Dat betekent dat een groot deel van de trainingen geen doorgang kan vinden en dat wedstrijden geannuleerd of verplaatst worden. Dat is natuurlijk erg jammer!
 
Onze zaalcommissie heeft tijdens de reserveringen met de verschillende zaalverhuurders kunnen afspreken dat als wij als club geen gebruik van de zaal maken, wij ook geen zaalhuur hoeven te betalen. Als bestuur hebben we besloten dat we dit bedrag een op een zullen teruggeven aan de leden en dit als korting op de zaalcontributie zullen verrekenen.

Omdat nu nog niet kan worden bepaald hoe het zaalseizoen eruit zal komen te zien,  zal de inning van de zaalcontributie pas eind januari plaatsvinden (in plaats van eind december). We zullen te zijner tijd ook communiceren hoe hoog de korting zal zijn (als percentage op het totaal).