HeaderPhoto
Algemeen

Save the date: 19 mei Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 8-5-2021
Woensdag 19 mei wordt om 20.30 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden. In verband met de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus zal deze wederom online plaatsvinden*. 

Ook deze keer staan er weer onderwerpen op de agenda waarover jij als lid kunt meepraten en meebeslissen. Alle leden van HC Oranje-Rood, alsook de ereleden en leden van verdienste van EMHC, MHC Oranje-Zwart en HC Oranje-Rood zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Hieronder vind je de agenda voor 19 mei. De notulen van de vorige vergadering kun je bekijken in het beveiligde gedeelte van deze site. Daarvoor moet je eerst inloggen.  Selecteer na het inloggen achtereenvolgens club - documenten - bestuur om de notulen te bekijken.

Reserveer deze datum alvast in je agenda. Je ontvangt de link waarmee je kunt deelnemen aan de vergadering op de dag zelf via de mail. 


Agenda

  • Opening en welkom
  • Vaststellen notulen ALV HC Oranje-Rood 16 december 2020
  • Coronacrisis
  • Speerpunten 2021/2022
  • Vaststellen contributie 2021/2022
  • Vaststellen begroting 2021/2022
  • Bestuurswijzigingen
  • 100 jarig bestaan HC Oranje-Rood
  • Benoeming bijzondere leden
  • Rondvraag


* Mochten de maatregelen in de tussentijd versoepeld worden en een fysieke vergadering mogelijk is, zullen wij u daar tijdig van op de hoogte brengen.