HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

Fusie verrijking voor Eindhoven

Nieuws afbeelding 16-3-2015 We zitten aan tafel met de vier partijen die aan de basis staan voor de nieuwbouw en voorgenomen fusie van EMHC en Oranje Zwart. ‘Waar een gesprek over nieuwbouw al toe kan leiden’. Zo kijken Frans van Duivenboden, voorzitter EMHC, en Simon van den Boomen, voorzitter Oranje Zwart, terug. Het realiseren van een nieuw clubhuis werd mogelijk doordat gemeente en provincie bereid waren bij te dragen aan de plannen van de beide verenigingen. Zo kunnen de beide verenigingen een nieuw gezamenlijk clubhuis te realiseren.Brigite van Haaften, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant legt uit waarom de provincie hockey in Eindhoven ondersteunt: ‘De provincie wil sport in Brabant en onder Brabanders stimuleren. Dat komt de gezondheid en sociale samenhang ten goede, maar is ook goed voor de Brabantse economie en internationale profilering van Brabant. Het nieuwe sportpark is een toptrainingsaccommodatie voor talenten uit de hele regio. Dat past prima bij de doelstellingen van ons Sportplan Brabant 2016, waarvan onder meer talentontwikkeling een belangrijke pijler is.’  

Simon onderstreept dat dit een belangrijk onderdeel is van het hockey in Eindhoven en met name aan de Aalsterweg. ‘De gesprekken tussen de besturen over het nieuwe clubhuis leidden er toe dat we een verdergaande samenwerking zijn gaan zoeken dan een alliantie. Dat is best een bijzondere ontwikkeling geweest. Twee clubs die al zo lang naast elkaar ‘leven’ gaan nu echt samen. De nieuwbouw was een mooie aanleiding om samen om tafel te gaan, maar praten over bijvoorbeeld lockers en twee aparte bars opende ons de ogen dat we beter een mooie grote club kunnen neerzetten’. Frans vult aan: ‘En dat betekent het opgaan van beide verenigingen in een nieuwe fusievereniging die kwalitatief hockey levert. Daarmee bedoelen we dan ook echt alle vormen van hockey: breedte, jeugd, top maar ook gezelligheid, vertier en sponsoring. OZ en EMHC kunnen samen uitgroeien tot een zeer krachtig hockeybolwerk dat zowel bij de historie als bij de ambitie van beide clubs past. En dit alles in het prachtige gebied van de Genneper Parken en in de sterke Eindhovense regio. Dat is de uitdaging die wij als beide besturen graag aan gaan.’

Bianca van Kaathoven, wethouder Sport gemeente Eindhoven, vindt de voorgenomen fusie heel positief. ‘Deze fusie is een mooi voorbeeld hoe verenigingen op eigen initiatief hun krachten bundelen. Als verenigingen gaan samenwerken, zoals EHMC en Oranje Zwart dat doen, sta je sterker. Ze kijken samen naar de toekomst en weten zo vitaal te blijven. En de belangen van Eindhoven worden beter behartigd door een sterke vereniging die kan terugvallen op een uitstekende organisatie en een grote achterban. We hopen dat andere verenigingen in Eindhoven naar dit voorbeeld kijken. Een zekere schaalgrootte is van belang om vitale verenigingen te krijgen die hun maatschappelijke rol goed kunnen invullen. Het mooie in de combinatie van EMHC en Oranje Zwart is dat dit een vereniging in de volle breedte wordt; van club voor iedereen die lekker wil hockeyen, via talentherkenning en ontwikkeling naar de absolute top van Nederland en zelfs Europa’.

 ‘Hoe meer mensen sporten in Brabant, hoe beter’, haakt Brigite in. ‘De vele verenigingen zijn een kweekvijver voor sporttalenten. Maar dat niet alleen: de nauwe banden tussen het verenigingsleven en diverse sociaal-maatschappelijke organisaties en het lokale of regionale bedrijfsleven zorgen voor een continue kruisbestuiving. Deze partijen versterken elkaar op unieke wijze, de onderlinge betrokkenheid is groot. Dit allemaal samen zorgt volgens mij voor een even uniek als succesvol topsportklimaat in Brabant, dat zeker ook van invloed is op allerlei andere terreinen’.

‘Als vereniging zullen we onze maatschappelijke rol ook zeker oppakken’, geeft Frans aan. ‘We werken in overleg met de gemeente en andere partners in de Genneper Parken ideeën uit waarin voor allerlei groepen in de samenleving gelegenheid ontstaat om met elkaar sportieve activiteiten te ontplooien. En waarbij de nieuwbouw ook ruimte biedt aan andere activiteiten. Zeker in de periode buiten of naast het hockeyseizoen.’ Bianca vindt dit een duidelijk signaal als het gaat om het oppakken van de maatschappelijke betrokkenheid. ‘Dit komt vanuit de clubs zelf, hartstikke goed. De gemeente zelf gaat verder investeren in de gebiedskwaliteit als volgende stap in de kwaliteitsimpuls Genneper Parken.’

Zowel Bianca als Brigite hockeyen zelf niet maar zijn eensluidend in  hun oordeel. Brigite: ‘Hockey is een prachtige sport om naar te kijken. Veel techniek en tactiek.  Het is een grote sport, niet alleen in Brabant, die door veel mensen beoefend wordt, groot en klein, recreatief en op topniveau. Dat maakt hockey voor de provincie heel belangrijk.’ En Bianca vult aan: ‘Als innovatieve sport past hockey ook uitstekend bij Eindhoven. Hockey loopt nationaal en internationaal voorop als het gaat om vernieuwing, zowel in spelregels als in innovatieve producten en hulpmiddelen. Dit alles om de sport voor sporters, publiek en sponsoren aantrekkelijker te maken. Hockey is een voorbeeld voor andere sporten en natuurlijk is het vanuit mijn portefeuille citymarketing heel interessant als dat deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk in Eindhoven plaatsvinden. Dat moet ook andere partijen in de sportwereld inspireren om slimme en innovatieve ontwikkelingen te realiseren! En met sportmarketingcenter SX op Strijp binnen de stadsgrenzen moeten we toch zeker in staat zijn om die innovaties ook te vermarkten.’

Frans en Simon geven tot slot aan dat het nu al heel mooi is om te zien dat de krachten van beide clubs zich zo snel bundelen. Er zijn veel concrete voorbeelden te noemen, zoals de keeperschool, funky hockey, de planningen van velden, zaalhockey, gemeenschappelijk kader, inhoud van trainingen en de opzet van jeugdhockey. ‘Het gevoel dat iets heel moois voor hockey aan de Aalsterweg in de maak is, wordt met de week concreter. Samen staan we sterk en ontstaat er iets unieks! We kunnen bijna niet wachten om te zien wat er op het fusie moment, 1 juli 2016, allemaal staat.’