HeaderPhoto
Algemeen

Strenge regels in verband met vuurwerkoverlast

Nieuws afbeelding 18-11-2020
In de afgelopen dagen heeft er op en rond de velden van HC Oranje-Rood een aantal vuurwerkincidenten plaatsgevonden. In overleg met de Gemeente Eindhoven en de politie zal naar aanleiding hiervan meer gesurveilleerd gaan worden en zal de club aangifte doen zodra er zich nieuwe incidenten voordoen.