HeaderPhoto
Algemeen

KNHB: geen zaal- en midwintercompetie, twee scenario's hervatting veldcompetities

Nieuws afbeelding 5-11-2020
De KNHB heeft naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen in de strijd tegen Corona een streep gezet door de zaal- en midwintercompetitie. Ten aanzien van een herstart van de veldcompetities zijn er twee scenario’s uitgewerkt; één als er in januari 2021 gestart kan worden, één als de hervatting pas in februari kan plaatsvinden.

  • Scenario 1: starten met competities in januari
De KNHB streeft ernaar, vanzelfsprekend passend bij de dan geldende maatregelen, in januari de competities te hervatten en hoopt dat op 9 en 10 januari de eerste competitiewedstrijden weer kunnen worden gepland. Als dat het geval is, worden de lopende veldhockeycompetities direct hervat. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
Alle seniorenteams (met uitzondering van de eerste teams die uitkomen in de bondscompetitie – dit betreft de Promotieklasse tot en met de Vierde Klasse), jeugdteams en jongste jeugdteams vervolgen direct als dat kan de competities. Ze halen de tot nog toe niet gespeelde wedstrijden in januari en februari in. In maart wordt het seizoen voortgezet. De jeugd en jongste jeugd starten daarbij op 9 en 10 januari. De seniorenteams starten niet eerder dan 17 januari.
De eerste teams die uitkomen in de bondscompetitie (Promotieklasse tot en met Vierde Klasse) krijgen twee weken voorbereiding vanaf het moment dat de (groeps)trainingen weer mogen plaatsvinden. Deze competities worden daarbij niet eerder hervat dan 17 januari 2021.
Mochten – op basis van overheidsregels – de competities niet kunnen starten op 9 en 10 januari, dan schuift de hervatting van de competities op.

Uitzondering Hoofdklasse
Bovenstaande geldt niet voor de Hoofdklasse Dames en de Tulp Hoofdklasse Heren. De planning van deze competities komt elk seizoen tot stand in samenspraak met koepel HHcv. Bovendien is het voor deze competities van belang of de overheid een uitzonderingspositie creëert voor topcompetities. Over dit programma doet de KNHB daarom nadere mededelingen als die bekend zijn.

  • Scenario 2: starten met competities in februari
Wanneer de competities pas in februari weer mogen worden hervat, geldt in hoofdlijnen hetzelfde als bij een start in januari. Omdat het aantal speeldagen tot en met einde seizoen in dat geval minder groot is en hierdoor tijd voor een herindeling ontbreekt, bestaat de kans dat met name bij de jeugd aanpassingen in het competitieformat noodzakelijk zijn. Wanneer dit scenario in zicht komt, verstrekt de KNHB hierover meer informatie.