HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

Tot 20 oktober aangescherpte maatregelen op ons sportpark

Nieuws afbeelding 28-9-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond en de daarin aangekondigde maatregelen, is ons sportpark vanaf dinsdag 18.00 uur tot 20 oktober alleen toegankelijk voor sporters en is het clubhuis gesloten. Dat betekent dat wij zowel ouders als toeschouwers voorlopig niet mogen toelaten. 

Wij doen een dringend beroep op de ouders van onze jeugd om hun kinderen op trainings- en wedstrijddagen op het parkeerterrein af te zetten en op te halen. Wij gaan direct aan de slag om e.e.a. wederom goed te organiseren en komen daar zo spoedig mogelijk op terug. 

Rij-ouders van uitspelende teams worden beschouwd als teambegeleiding en mogen in die hoedanigheid bij de wedstrijd aanwezig zijn. Dat geldt niet voor eventuele rij-ouders van thuisspelende teams. Wij verzoeken bezoekende teams om het aantal rij-ouders te beperken tot een maximum van 5 personen per team. 
(kijk hier voor het bericht van de KNHB over dit onderwerp)

Vooralsnog blijven de toiletten en materiaalruimtes in ons clubhuis toegankelijk via de ingang links van de hoofdingang. 

Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, brengen wij jullie daarvan direct op de hoogte.