HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

KNHB Reglementen seizoen 2016 - 2017

Nieuws afbeelding 21-8-2016

De start van het nieuwe hockeyseizoen (2016-2017) komt steeds dichterbij, de meeste competities starten het eerste of tweede weekend van september. 

Op veel clubs zijn de trainingen alweer begonnen en is er gestart met de laatste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

 

De afgelopen weken zijn er vanuit de KNHB verschillende belangrijke competitie-documenten gepubliceerd op de website van de KNHB; waaronder de KNHB Reglementen uitgave 2016 (incl. het Bonds- en Tuchtreglement) en de gewijzigde Speelgerechtigdheid-/Invalregels voor het seizoen 2016-2017. Informatie die van groot belang is voor een ordelijk verloop van onze competities.

 

De documenten zijn via onderstaande links te downloaden op de KNHB-site.

 

KNHB Reglementen 2016 (incl. het Bonds- en Tuchtreglement) & KNHB Reglementen 2016, overzicht belangrijkste wijzigingen t.o.v. uitgave 2015, klik hier.

Regels speelgerechtigdheid veldhockey seizoen 2016-2017, klik hier.

Regels speelgerechtigdheid zaalhockey seizoen 2016-2017, klik hier.

 

De KNHB verzoekt iedereen (bestuurders, hockeyers, teambegeleiders) kennis te nemen van de inhoud van deze documenten en vraagt bestuurders/TC’s deze informatie nadrukkelijk te delen met trainers/coaches/aanvoerders/overige betrokkenen binnen de vereniging.

 

Voor inhoudelijke vragen en of onduidelijkheden kunnen verenigingsfunctionarissen zich wenden tot het Districtskantoor, de Competitieleiding of het Bondsbureau (afd. competitie).