HeaderPhoto
Algemeen

27 november Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 17-11-2019

Woensdag 27 november 2019 wordt om 20.30 uur in ons clubhuis de Algemene Ledenvergadering gehouden. Ook deze keer staat er weer onderwerpen op de agenda waarover jij als lid kunt meepraten en meebeslissen. Alle leden van HC Oranje-Rood, alsook de ereleden en leden van verdienste van EMHC, MHC Oranje-Zwart en HC Oranje-Rood zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Hieronder vind je de agenda voor 27 november. De notulen van de vorige vergadering kun je bekijken in het beveiligde gedeelte van deze site. Daarvoor moet je eerst inloggen.  Selecteer na het inloggen achtereenvolgens club - documenten - bestuur om de notulen te bekijken.

We zien je graag op 27 november in Lounge 12!


Agenda

1. vaststellen notulen ALV HC Oranje-Rood 6 juni 2019
2. Financieel jaarverslag en verantwoording
    - Financieel jaarverslag HC Oranje-Rood 2018/2019
    - Verslag Raad van Toezicht HC Oranje-Rood 2018/2019
    - Goedkeuring financieel jaarverslag HC Oranje-Rood 2018/2019 decharge aan                betrokken bestuurders
3. Introductielidmaatschap
4. Bestuurswijzigingen
5. Rondvraag