HeaderPhoto

ONLINE Algemene Leden Vergadering (ALV)

woensdag 27 mei 2020   |   20:30 - 22:00   |   Geen locatie ingevoerd

Agenda:

1. opening en welkom
2. vaststellen notulen ALV 27 november 2019*
2. speerpunten 2020/2021
4. vaststellen contributie 2020/2021
5. wijziging contributievoorwaarden
6. vaststellen begroting 2020/2021
7. bestuurswijzigingen
8. rondvraag

* notulen zijn beschikbaar via het beveiligde gedeelte van de Oranje-Rood website. Selecteer na inloggen 'club', 'documenten', 'bestuur'. Vervolgens staan daar de notulen