23 November

Save the date: 29 november ALV

Nieuws afbeelding Op donderdag 29 november 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Om 20.30 uur zijn alle leden van HC Oranje-Rood, alsook de ereleden en leden van verdienste van EMHC en MHC Oranje-Zwart, van harte welkom in het clubhuis.

De agenda ziet er als volgt uit:

1.     Opening en welkom
2.Vaststellen notulen ALV 31 mei 2018**
3.Financieel jaarverslag en verantwoording
Financieel jaarverslag 2017/2018
Verslag RvT 2017/2018
Goedkeuring financieel jaarverslag 2017/2018 decharge aan betrokken bestuurders.
4.Bestuurswijzigingen en herbenoemingen
5.Rondvraag

** Notulen zijn beschikbaar via het beveiligde gedeelte van de Oranje-Rood website. Selecteer na inloggen ‘club’, ‘documenten’, ‘bestuur’. Vervolgens staan daar de notulen.