HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE

Betaald fluiten


Op HC Oranje-Rood komt het regelmatig voor dat senioren de te fluiten wedstrijden liever door een ander laten invullen. En dit voor een vergoeding. De scheidsrechterscommissie bemoeit zich hier verder niet mee, maar stelt als regel dat deze "afkoop” wel met passende kwaliteit moet gebeuren. Vanuit de jeugd is hier een initiatief voor gestart. Er is een groep jonge fluitisten beschikbaar die graag wedstrijden will overnemen tegen een vergoeding. Dit zijn in principe geoefende fluiters, maar ... let op! Het is jeugd, waar op een respectvolle manier ook mee omgegaan dient te worden.

Om te zorgen dat we de kwaliteit hoog houden, hebben we met deze groep afspraken gemaakt:

  • Fluiten in het Gele Scheidsrechtershirt van HC Oranje-Rood. Wanneer echter de gasten in het Geel spelen, dan vragen we of de 2 ingehuurde fluiters samen een afwijkende kleur dragen.
  • Fluiters laten zich regelmatig bijscholen tijdens de jaarlijkse Arbitrage-briefings en Spelregel-café's, georganiseerd op de club.
  • Fluiters laten zich af en toe ook begeleiden om uiteindelijk een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.
  • Fluiters zijn verantwoordelijk voor het accepteren van een juist niveau wedstrijd. Niet iedereen heeft de kwaliteit en kunde van een Bondsscheidsrechter of kan een hoofdklassewedstrijd fluiten.
  • Fluiters registreren de wedstrijden onder hun EIGEN naam zodat we dit kunnen volgen en in geval van incidenten met de juiste persoon contact op kunnen nemen.
  • Fluiters zijn serieus met fluiten bezig, kleden en gedragen zich op een professionele manier.
Deze fluitgroep is te benaderen via Facebook: https://www.facebook.com/fluiternodig/

Worden er wedstrijden gefloten buiten deze fluitgroep om, probeer deze fluiters dan naar de scheidsrechterscommissie te verwijzen. We willen ze graag op niveau checken en zorgen dat deze fluiters ook af en toe begeleid worden om het niveau te verbeteren. Indien het niveau voldoende is om op zondag te fluiten, en ze ook echt de intentie hebben om dit regelmatig te doen, dan kunnen ze zich bij de officiële "Fluiternodig” groep aansluiten en krijgen ze van HC Oranje-Rood een Geel scheidsrechtershirt te leen. 

De HC Oranje-Rood heeft verder geen rol of standpunt met betrekking tot de financiële zaken (tarieven en afwikkeling). We willen graag een zo goed mogelijke kwaliteit op de velden. En dat kan enkel als je ook fluiters hebt die het regelmatig doen en dit vak als zodanig serieus oppakken.